Strategie op Maat

Marketingmodellen zijn weergaven van deelgebieden in marketing, vaak ook visueel. Marketingmodellen worden uitgevoerd aan de hand van een getoetst stramien en hebben vaak hun oorsprong in de wetenschap. Sommige marketingmodellen bestaan uit een grafiek, andere marketingmodellen zijn opgebouwd door middel van een tabel of specifieke opsomming van elementen.

Marketingmodellen en -analyses

Waar marketing analyses uitsluitend gericht zijn op het identificeren van mogelijkheden voor waardecreatie, zijn marketingmodellen óók een hulpmiddel om strategieën uit te werken of marketingactiviteiten richting te geven.

 

Marketing analyses zijn bedoeld voor het analyseren van bepaalde deelgebieden in de macro, meso of micro omgeving en beschikken formeel niet over een visuele weergave zoals marketingmodellen dat wél hebben.

Welk marketingmodel moet ik gebruiken?

Marketingmodellen dienen als onderdeel van je marketingplan en marketingstrategie. Eén marketingmodel op zich volstaat niet (of zelden) als marketingplan of -strategie. Wanneer je meerdere marketingmodellen in de juiste volgorde gebruikt wordt duidelijk waarom je het beste een bepaalde weg kunt bewandelen.

Binnen je strategisch marketingplan zijn er vier fasen te onderscheiden;

 

  1. marketing onderzoek;
  2. marketing strategie;
  3. marketing tactiek;
  4. marketing operatie.

Iedere fase gebruikt zijn eigen marketingmodellen en -analyses. Een veelgebruikte verdeling staat hieronder beschreven. Let op! onderstaande indeling is niet bindend maar slechts een suggestie. Het is altijd aan jou als marketing onderzoeker om hierin de juiste keuzes te maken.

1.Marketing Onderzoek

Marketing onderzoek staat in het teken van het identificeren van kansen en bedreigingen. Hierbij kunnen de volgende marketingmodellen je helpen

Vijf krachten model volgens Porter

Onderwerp: Markt
Auteur: Michael Porter

Dit model gaat uit van vijf fundamentele concurrentiekrachten die terugkomen in iedere markt. Volgens Michael Porter is het omgaan met concurrentie de essentie van marketingstrategie. Ook zegt de bekende marketeer dat concurrentie breder is dan enkel je directe concurrenten. Zijn vijf krachten model is gericht op de vijf concurrentiekrachten die inwerken op jouw onderneming.

Concurrentiegedrag Kotler

Onderwerp: Concurrenten
Auteur: Philip Kotler

Hoe gedragen concurrenten zich op jouw markt? Concurrentiegedrag is een geschikte aanvulling op het Vijf krachten model van Porter. Concurrentiegedrag zoomt in op de ‘interne concurrentie-kracht’ van de vijf concurrentiekrachten volgens Porter. Het model gaat dieper in op de rivaliteit tussen concurrenten en de strategie die ze daarbij kiezen.

2. Marketing Strategie

Marketing strategie staat in het teken van het confronteren van externe factoren met interne factoren. Vervolgens ga je vanuit deze confrontatie marketingstrategie ontwikkelen

Ansoff matrix

Onderwerp: Groeistrategie
Auteur: Igor Ansoff

De Rus Igor Ansoff ontwikkelde de Ansoff matrix, ook wel ‘groei matrix’ genoemd al in 1957. Nog steeds wordt dit model en de termen die bij dit model horen, gebruikt om de groeistrategie te beschrijven. De Ansoff matrix categoriseert jouw beoogde groeistrategie als; marktpenetratie, productontwikkeling, marktontwikkeling of diversificatie. De Ansoff matrix is een geschikt hulpmiddel bij het beschrijven van je strategische ontwikkel-richting. De combinatie van een ontwikkel-richting met de Ansoff matrix en een strategische basis – met het model van Treacy en Wiersema bijvoorbeeld – geeft een goede fundering voor marketingstrategie.

Waardestrategieën Treacy en Wiersema

Onderwerp: Strategische basis
Auteur: Michael Treacy & Fred Wiersema


Welke waarde heeft jouw merk of organisatie in de perceptie van de markt? Sta je bekend als leverancier van een kwalitatief top-product of focust jouw organisatie zich op een superieure operatie en kostenbesparing? Treacy en Wiersema beschrijven drie type organisaties; product leadership (product innovatie), customer intimacy (klant-aandacht) en operational excellence (superieure operatie en efficiënte uitvoering). Volgens de twee marketeers is het hoofdzaak om op één aspect te excelleren – als marktleider – en de overige twee beperkt te beheersen. Daarmee vertel je de markt wáár de waardes van jouw bedrijf liggen. Wanneer je probeert te excelleren op alle drie vertel je géén verhaal.

Balanced scorecard
Onderwerp: Marketingstrategie en KPI’s
Auteur: Kaplan en Norton

De Balanced Scorecard is een middel om controle te houden over de te implementeren marketingstrategie. Het is een onmisbaar onderdeel omdat het op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de prestaties (KPI’s) van een bedrijf. Dit gebeurd op basis van vier perspectieven die bepalend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf.

3. Marketing Tactiek

Marketing tactiek staat in het teken staat van het midden lange termijn. Binnen dit beslissingsniveau worden de marketinginstrumenten vorm gegeven.

SDP model
Onderwerp: Doelmarkt
Auteur:In de praktijk ontwikkeld
Met de stappen van het SDP model – Segmenteren, Doelmarkt-bepaling en Positioneren – ga je segmenteren en positioneren. In dit stadium van je marketingplan zul je vast voldoende informatie hebben om de markt op te delen in homogene segmenten. Vanuit deze markt-segmenten ga je de meest geschikte doelmarkt (of doelmarkten) bepalen om vervolgens een goede positionering te kiezen.

4. Marketing Operatie

Marketing operatie of het marketing jaarplan geeft sturing aan de marketingactiviteiten op het korte termijn. Onderstaande marketingmodellen kunnen daarbij helpen.

Kosten baten analyse
Onderwerp: Return-on-investment
Auteur: In de praktijk ontwikkeld
Wat gaat je marketingstrategie kosten en wat levert het op? Die vraag wordt ondersteund in de kosten-baten analyse. Ga na welke investeringen gemaakt worden op zowel strategisch, als tactische en operationeel niveau. Wat levert deze marketing-aanpak op bij het behalen van de gemaakte doelstellingen? Dat is je financiële plaatje bij deze marketingstrategie.

Stuur ons een bericht

    Clickky Logo